EU Sets Ambitious Goals to Tackle Food Waste: Gérard Bakery Leads the Way

EU stelt ambitieuze doelen om voedselverspilling aan te pakken: Gérard Bakery leidt de weg

Gérard Bakery, België's Pionier in Duurzaam Bakken, Streeft naar Verandering

In een baanbrekende stap heeft de Europese Unie (EU) wettelijk bindende doelen aangekondigd om voedselverspilling in de voedselketen aan te pakken, wat een belangrijke stap betekent richting een duurzamere toekomst. Deze doelen stellen ambitieuze doelstellingen voor EU-landen om de alarmerende niveaus van voedselverspilling te bestrijden die nog steeds in onze samenleving voorkomen.

Onder de nieuwe regelgeving is aan EU-lidstaten gevraagd om voedselverspilling tegen 2030 met specifieke percentages te verminderen. De productie- en verwerkingssector moet een reductie van 10% bereiken, terwijl voor de detailhandel, horeca en consumenten een nog uitdagendere doelstelling van 30% reductie is vastgesteld.

De toewijding van de EU om voedselverspilling aan te pakken, komt niet als een verrassing gezien de verontrustende statistieken rondom dit probleem. Wereldwijd blijft één derde van al het geproduceerde voedsel ongebruikt, wat goed is voor een verbijsterende 8% van de wereldwijde uitstoot van C0². Alleen al in België wordt jaarlijks gemiddeld 345 kilogram voedsel per persoon verspild, wat zowel milieu- als economische zorgen met zich meebrengt.

Een recent onderzoek uitgevoerd door Too Good To Go, waarbij 300 Belgische bakkerijen werden betrokken, werpt licht op de omvang van voedselverspilling binnen de sector. De resultaten tonen aan dat bakkerijen bijna 7% van hun wekelijkse productie verliezen, hetzij door onverkoopbaarheid, hetzij door het weggooien van producten. Schokkend genoeg blijft bij sommige bakkers zelfs de helft van hun dagelijkse productie onverkocht. Volgens 63% van de ondervraagde bakkers is de belangrijkste oorzaak van deze verspilling de druk van consumenten om op elk moment van de dag vers brood en gebak te kunnen kopen, waardoor bakkers meer produceren dan nodig is.

In deze context heeft de start up Gérard Bakery zich gepositioneerd als een pionier in de bakkerijsector en is het voortouw gaan nemen in een meer duurzame en bewuste aanpak. Met hun innovatieve systeem van vooraf bestellen en abonnementen zorgt Gérard Bakery voor een nauwkeurige productieplanning, waarbij overtollige voorraden tot een absolute minimum worden beperkt en het risico op voedselverspilling aanzienlijk wordt verminderd. Deze strategische aanpak bespaart niet alleen waardevolle resources, maar vermindert ook de aanzienlijke CO2-uitstoot die gepaard gaat met voedselproductie en -afval.

Om hun inzet voor duurzaamheid naar een hoger niveau te tillen, heeft Gérard Bakery groene energieoplossingen geïmplementeerd. Hun elektrische ovens worden aangedreven door duurzame energie die wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak van de bakkerij. Door gebruik te maken van zonne-energie vermindert Gérard Bakery aanzienlijk de ecologische voetafdruk, terwijl klanten onbezorgd kunnen genieten van hun heerlijke creaties. Daarbij werkt de bakkerij met lokale granen van enorm hoge kwaliteit om ook hier opnieuw de voetafdruk minimaal te houden.

Daarnaast heeft Gérard Bakery, die enkel aan huis levert, een milieubewuste bezorgservice opgezet, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vloot elektrische bestelwagens die worden opgeladen door dezelfde zonnepanelen op het dak. Deze vooruitstrevende aanpak minimaliseert emissies en draagt bij aan schonere lucht en een duurzaam transportsysteem. De klanten worden daarbij ook niet wakker in de vroege ochtenduren door het ronkende geluid van een dieselmotor. Win-win dus.

Terwijl de bakkerijsector worstelt met de nieuwe doelstellingen van de EU, staat Gérard Bakery als voorbeeld van hoe duurzame praktijken naadloos kunnen worden geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Hun inzet om verpakkingsafval te verminderen is duidelijk zichtbaar in hun toekomstplannen om verpakkingen bij de tweede levering terug te nemen voor hergebruik of recycling. Met deze innovatieve aanpak toont Gérard Bakery zijn toewijding aan de principes van de circulaire economie.

De invoering van wettelijk bindende doelen voor het verminderen van voedselverspilling door de EU weerspiegelt een collectieve ambitie om dit urgente probleem aan te pakken. Gérard Bakery, die in lijn is met deze visie, heeft gedurende bijna een half jaar hard gewerkt aan renovaties, een nieuwe website en een succesvolle seedfundingronde. De inspanningen van de bakkerij hebben geresulteerd in een succesvolle lancering in Brussel, waarbij de verkoop direct aansloeg en er overweldigend positieve reacties van klanten werden ontvangen.

Terwijl de bakkerijsector worstelt met de uitdaging van voedselverspilling, staat Gérard Bakery klaar om het voortouw te nemen en de strijd tegen verspilling aan te voeren. Hun innovatieve praktijken, gedreven door een sterke toewijding aan duurzaamheid en kwaliteit, hebben hen gepositioneerd als pioniers in de sector. Door de EU-doelen te omarmen en te streven naar voortdurende verbetering, streeft Gérard Bakery naar een verantwoorde en bewuste voedselindustrie, waarbij elke verrukkelijke hap bijdraagt aan een duurzamere wereld.

Terug naar blog

Video

Days
Hours
Minutes
Seconds